Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna

Adres:

al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Telefon:

41 34-90-500

Oznaczenie Sądu Rejonowego:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS:

0000050165

Numer NIP:

657-10-31-020

REGON:

290622857

Wysokość Kapitału Zakładowego

22.251.180,00 zł (opłacony w całości)