Aktualności

Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Konkurencyjna gospodarka.

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI „CENTROSTAL” S.A. w Kielcach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Wdrożenie technologii automatycznego gięcia prętów
zbrojeniowych w układzie 2D i 3D z zastosowaniem serwomotorów
i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci kotew do geosyntetyków”.

Program realizowany jest w ramach: Regionalnego programu operacyjnego dla
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – Konkurencyjna gospodarka.

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnej technologii dwu- i trójwymiarowej obróbki kształtującej
(gięcia) stali żebrowanej w kręgach stanowiącej innowację procesową stosowaną w kraju nie dłużej niż 3 lata.
Projekt obejmuje zakup automatycznej giętarki do prętów zbrojeniowych z systemem 3D i nowoczesnym układem
mechanicznym napędu posuwu i gięcia opartym na serwonapędach.
Efektem inwestycji będzie możliwość wytwarzania innowacyjnego produktu w postaci trójwymiarowych
kotew gruntowych do mocowania materiałów geosyntetycznych oraz znacznie ulepszonych zbrojeń budowlanych
(powtarzalna jakość, większa precyzja kształtu).
Przedsięwzięcie prowadzi również do wdrożenia innowacji organizacyjnej (nowego modelu organizacji
działalności produkcyjnej i sprzedażowej).
Projekt wygeneruje 3 nowe miejsca pracy dla operatorów maszyn zbrojarskich i jest zgodny z regionalnymi
inteligentnymi specjalizacjami. Pozostałe jego rezultaty to: zwiększenie zdolności produkcyjnych,
podniesienie efektywności procesu produkcyjnego, dywersyfikacja działalności (możliwość cross-sellingu).