Kariera

Zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Drogą mailową CV należy wysyłać tylko na adres:

Kierownik Biura Handlowego

wg. uzgodnionej lokalizacji biura

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

wg. uzgodnionej lokalizacji biura

Zakres obowiązków:

 • utworzenie bura handlowego Spółki zdolnego realizować wyniki biznesowe zgodnie ze strategicznymi celami
 • kierowanie podległym zespołem
 • nadzór nad funkcjonowaniem placówki
 • przygotowywanie i realizacja planów, działań marketingowych
 • podejmowanie decyzji zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży
 • zarządzanie kosztami związanymi z zakresem działania oddziału
 • nadzór nad windykacją należności
 • ścisła współpraca z centralą Spółki

Kandydat będzie również odpowiedzialny za zarządzanie procesem pozyskiwania nowych klientów na podległym regionie, współpracę i utrzymanie kontaktów handlowych z partnerami handlowymi oraz budowanie z nimi długofalowych relacji. Zatrudniona osoba będzie również odpowiedzialna za efektywne motywowanie, ocenę i rozwój pracowników.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w handlu i znajomość branży hutniczej
 • Umiejętności wyznaczania celów i dążenie do ich realizacji
 • Silnej orientacja na wynik
 • Łatwości nawiązywania kontaktów
 • Umiejętności budowania efektywnych zespołów
 • Dyspozycyjność
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Kandydat powinien bezwzględnie posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku managerskim w branży metalowej. Cechować się łatwością nawiązywania kontaktów, samodzielnością, umiejętności efektywnej organizacji pracy własnej, oraz konsekwencji w działaniu.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z kilkudziesięcioletnią tradycją
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Regularne wynagrodzenie oraz dodatkowe świadczenia z ZFŚS
 • Częściową refundację pakietu medycznego
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Drukuj

Specjalista ds. sprzedaży

wg. uzgodnionej lokalizacji biura

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

wg. uzgodnionej lokalizacji biura

Zakres obowiązków:

 • realizowanie planów sprzedażowych
 • bieżąca obsługa klientów
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • utrzymywanie pozytywnych relacji  z dotychczasowymi kontrahentami
 • tworzenie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta
 • analiza rynku i ofert konkurencji
 • aktywny wkład w tworzeniu dobrego wizerunku firmy

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i znajomość rynku sprzedaży/branży
 • doświadczenie w sprzedaży produktów technicznych, przemysłowych
 • mile widziana znajomość rynku dystrybucji wyrobów hutniczych
 • orientacja na rezultat, samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy w zespole
 • wysokie zdolności interpersonalne
 • zdolność strategicznego i analitycznego myślenia
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznej atmosferze w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilność zatrudnienia
 • regularne i pewne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia pracy
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • świadczenia z ZFŚS
 • częściową refundację pakietu zdrowotnego
Drukuj

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, Zastępca Głównego Księgowego

Kielce

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Kielce

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie 10 osobowym zespołem pracowników działu Finansowo- Księgowego
 • Prowadzenie gospodarki finansowej firmy zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy
 • Nadzorowanie i kontrolowanie prac Działu Księgowości
 • Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentów księgowych i innych powodujących skutki finansowe
 • Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu dokumentów
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie wniosków kredytowych(m.in. przygotowywanie prognoz finansowych) oraz bezpośrednia współpraca z bankami
 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na potrzeby realizowanych projektów
 • Koordynowanie procesu windykacji w firmie, podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu wyegzekwowanie należności od odbiorców
 • Współpraca z organami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
 • Obsługa audytów księgowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość lub finanse
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku lub pokrewnym
 • Mile widziany certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych
 • Znajomość przepisów prawa ( ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów systemowych)
 • Szeroka wiedza poparta praktycznym doświadczeniem z zakresu rachunkowości, zarządzania i kontroli kosztów, budżetowania, planowania finansowego i zarządzania ryzykiem finansowym, sprawozdawczości oraz analizy ekonomiczno-finansowej
 • Umiejętności analityczne i planistyczne
 • Umiejętność realnej oceny sytuacji oraz cechy osobowości, jak: samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (FK, Pakietu Office)
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilność zatrudnienia
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych obowiązków
 • Możliwość rozwoju w profesjonalnym zespole popartym szkoleniami
 • Praca w przyjaznej atmosferze
 • Regularne wynagrodzenie oraz dodatkowe świadczenia
Drukuj

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Kielce

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Kielce

Zakres obowiązków:

 • bieżąca analiza potrzeb i stanów magazynowych
 • planowanie zakupów na podstawie analizy bieżącego zapotrzebowania
 • koordynacja i kontrola dostaw oraz nadzorowanie przebiegu realizacji zamówień
 • nadzór nad dokumentacją zakupową
 • negocjowanie warunków handlowych z dostawcami
 • poszukiwanie nowych dostawców i pozyskiwanie alternatywnych źródeł zakupowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i budowania długotrwałych relacji z dostawcami
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • komunikatywność i umiejętność pracy z zespole
 • obsługa pakietu MS Office

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość branży stalowej
 • dobra znajomość języka rosyjskiego
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • interesująca i pełna wyzwań pracęa w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • duży zakres samodzielności w pracy na odpowiedzialnym stanowisku
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • zatrudnienie na umowę o pracę
Drukuj

Obowiązek informacyjny
 • Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000050165, NIP 6571031020 o kapitale zakładowym 8.851.820,00 zł (opłacony w całości).
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnegona podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora biorących udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
  1. są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
  2. świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych lub
  3. są objęte zakresem powyższej zgody.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy liczonych od końca roku, w którym je uzyskano.
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • W celu realizacji w/w praw należy wysłać maila na adres:
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.